login
login
    

 
冬雨
齊秦 / Chyichin
......................................................................................................
發行公司: 綜一唱片
發行日期: 1987-00-00
類  別: 中文>男歌手
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 冬雨 齊秦
2 獨行 齊秦
3 外面的世界 齊秦
4 黑暗的沉思 齊秦
5 戀的冥想 齊秦
6 空白 齊秦
7 齊秦
8 大約在冬季 齊秦
9 也許...就足夠 齊秦
10 請你別對我說再見 齊秦
美麗境界
2010-07-17
呼喚
2002-07-16
世紀情歌之謎
1999-03-01
     
我拿什麼愛你
1998-00-00
絲路
1997-05-01
痛並快樂著
1995-09-01
     
無情的雨無情的你
1994-01-01
柔情主義
1991-00-00
愛情宣言
1990-02-01
     
紀念日
1989-00-00
冬雨
1987-00-00
出沒
1986-00-00