login
login
    

 
柔情主義
齊秦 / Chyichin
......................................................................................................
發行公司: 滾石唱片
發行日期: 1991-00-00
類  別: 中文>男歌手
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 柔情主義羅曼史 齊秦
2 殘酷的溫柔 齊秦
3 一面湖水 齊秦
4 九個太陽 齊秦
5 飛揚的夢 齊秦
6 終於放手 齊秦
7 大約在冬季 齊秦
8 玻璃心 齊秦
9 牽著 齊秦
10 外面的世界 齊秦
美麗境界
2010-07-17
呼喚
2002-07-16
世紀情歌之謎
1999-03-01
     
我拿什麼愛你
1998-00-00
絲路
1997-05-01
痛並快樂著
1995-09-01
     
無情的雨無情的你
1994-01-01
柔情主義
1991-00-00
愛情宣言
1990-02-01
     
紀念日
1989-00-00
冬雨
1987-00-00
出沒
1986-00-00