login
login
    

 
無情的雨無情的你
齊秦 / Chyichin
......................................................................................................
發行公司: 上華唱片
發行日期: 1994-01-01
類  別: 中文>男歌手
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 邊界 齊秦
2 無情的雨無情的你 齊秦
3 直到世界末日 齊秦
4 水岸 齊秦
5 南方天空 齊秦
6 追逐 齊秦
7 紫雨 齊秦
8 四季 齊秦
9 野馬 齊秦
10 邊界城市 齊秦
美麗境界
2010-07-17
呼喚
2002-07-16
世紀情歌之謎
1999-03-01
     
我拿什麼愛你
1998-00-00
絲路
1997-05-01
痛並快樂著
1995-09-01
     
無情的雨無情的你
1994-01-01
柔情主義
1991-00-00
愛情宣言
1990-02-01
     
紀念日
1989-00-00
冬雨
1987-00-00
出沒
1986-00-00