login
login
    

 
呼喚
齊秦 / Chyichin
......................................................................................................
發行公司: 新力博德曼 SONY BMG唱片
發行日期: 2002-07-16
類  別: 中文>男歌手
齊秦加盟新力音樂首張個人大碟。
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 真的是我 齊秦
2 Sophia 齊秦
3 呼喚 齊秦
4 其實都是一樣 齊秦
齊豫
5 少了自己 齊秦
6 野衣裳 齊秦
7 協議分手 齊秦
8 受保護 齊秦
9 1945 齊秦
10 七匹狼 齊秦
11 在第六對相遇 齊秦
12 呼喚(Additional Version) 齊秦
美麗境界
2010-07-17
呼喚
2002-07-16
世紀情歌之謎
1999-03-01
     
我拿什麼愛你
1998-00-00
絲路
1997-05-01
痛並快樂著
1995-09-01
     
無情的雨無情的你
1994-01-01
柔情主義
1991-00-00
愛情宣言
1990-02-01
     
紀念日
1989-00-00
冬雨
1987-00-00
出沒
1986-00-00