login
login
    

 
痛並快樂著
齊秦 / Chyichin
......................................................................................................
發行公司: 上華唱片
發行日期: 1995-09-01
類  別: 中文>男歌手
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 痛並快樂著 齊秦
2 往事隨風 齊秦
3 暴雨將至 齊秦
4 袖手旁觀 齊秦
5 放任分離 齊秦
許茹芸
6 不如這樣吧 齊秦
7 背影 齊秦
8 盡頭 齊秦
9 貝多芬聽不見自己的歌 齊秦
10 痛並快樂著 齊秦
美麗境界
2010-07-17
呼喚
2002-07-16
世紀情歌之謎
1999-03-01
     
我拿什麼愛你
1998-00-00
絲路
1997-05-01
痛並快樂著
1995-09-01
     
無情的雨無情的你
1994-01-01
柔情主義
1991-00-00
愛情宣言
1990-02-01
     
紀念日
1989-00-00
冬雨
1987-00-00
出沒
1986-00-00