login
login
    

 
紀念日
齊秦 / Chyichin
......................................................................................................
發行公司: 滾石唱片
發行日期: 1989-00-00
類  別: 中文>男歌手
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 給未來的孩子 齊秦
2 紀念日 齊秦
3 遙遠的天空底下 齊秦
4 齊秦
5 戰鼓 齊秦
6 齊秦
7 思念是一種病 齊秦
8 你是天上最遠的那顆星星 齊秦
9 自己的心情自己感受 齊秦
10 飛行魚 齊秦
美麗境界
2010-07-17
呼喚
2002-07-16
世紀情歌之謎
1999-03-01
     
我拿什麼愛你
1998-00-00
絲路
1997-05-01
痛並快樂著
1995-09-01
     
無情的雨無情的你
1994-01-01
柔情主義
1991-00-00
愛情宣言
1990-02-01
     
紀念日
1989-00-00
冬雨
1987-00-00
出沒
1986-00-00