login
login
    

 
出沒
齊秦 / Chyichin
......................................................................................................
發行公司: 綜一唱片
發行月份: 1985-Nov
類  別: 中文>男歌手
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 九個太陽 齊秦
2 蜉蝣 齊秦
3 寄旅 齊秦
4 朋友 齊秦
5 冷月 齊秦
6 出沒 齊秦
7 讓我孤獨的時候還能夠想著你 齊秦
8 門與窗 齊秦
9 火車快開 齊秦
10 今天明天 齊秦
美麗境界
2010-Jul
呼喚
2002-Jul
世紀情歌之謎
1999-Mar
     
我拿什麼愛你
1997-Nov
絲路
1997-May
痛並快樂著
1995-Sep
     
無情的雨無情的你
1994-Jan
柔情主義
1990-Nov
愛情宣言
1990-Feb
     
紀念日
1988-Nov
冬雨
1986-Nov
出沒
1985-Nov