login
login
    

 
我拿什麼愛你
齊秦 / Chyichin
......................................................................................................
發行公司: 上華唱片
發行日期: 1998-00-00
類  別: 中文>男歌手
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 讓我讓你崩潰 齊秦
2 我拿什麼愛你 齊秦
3 海和天空 齊秦
4 朦朧 齊秦
5 結局 齊秦
6 末日前一秒 齊秦
7 貓眼看人 齊秦
8 缺口 齊秦
9 和愛無關的故事 齊秦
10 多少 齊秦
11 流浪者之歌 齊秦
12 煙囪 齊秦
美麗境界
2010-07-17
呼喚
2002-07-16
世紀情歌之謎
1999-03-01
     
我拿什麼愛你
1998-00-00
絲路
1997-05-01
痛並快樂著
1995-09-01
     
無情的雨無情的你
1994-01-01
柔情主義
1991-00-00
愛情宣言
1990-02-01
     
紀念日
1989-00-00
冬雨
1987-00-00
出沒
1986-00-00